Košík:je prázdný
cena:0.00,- Kč
 Novinky
Veľká súťaž o 3 balíčky...31.10.2018   Veľká súťaž o 3 balíčky... - Do súťaže bude zaradená každá objednávka, bez ohľadu na sumu...samozrejme ak objednáte viackrát, toľkokrát budete zaradený do žrebovania...
 
Viac o Drops ...19.06.2018   Viac o Drops ... - DROPS Design je Nórska firma, najväčšia v severnej Európe zameraná na pletacie priadze, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 40 rokov...
 
23.11.2017   Veľká Mikulášska súťaž - Tentokrát súťažíme o tento krásny košík plný priadzí v hodnote 90€...
 Newsletter

Obchodní a reklamační podmínky

1. Udaje o provozovateli internetového obchodu (e-shopu) www.galanteriabella.sk  
(dále jen jako ’’prodávající’’)


1.1 Prodávající:
Galantéria Bella, s.r.o.
Mostová 1840/15
92701 Šaľa
Slovenská Republika
IČO: 51456354
DIČ: 2120709624


Bankovní spojení: 
 

Pro platby v CZK v rámci CZ :
Fio Banka, a.s.
Číslo účtu:  2601406320/2010

Pro platby v EUR v rámci SK:
 

Fio Banka, a.s.
IBAN: SK76 8330 0000 0026 0140 6320

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
Podnikateľský subjekt zapísaný v živnostenskom registri:
Číslo živnostenského registra: 450-14207
Vydal: Okresný úrad Šaľa
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 950 50 Nitra 1.


1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která vstupuje do obchodního vztahu s prodávajícím, odesláním objednávky přes internetový obchod www.galanteriabella.sk nebo kontaktuje jakýmkoli způsobem (emailem, telefonicky) prodávajícího s úmyslem koupě zboží, které prodávající nabízí. (Dále jen jako '' kupující '')

1.3 Používáním web-stránek internetového obchodu prodávajícího a potvrzením objednávky dává kupující souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

1.4 Tyto Obchodní podmínky jsou platné až do vydání nových obchodních podmínek.

2.0 Cena zboží

2.1 Prodávající není plátcem DPH.

2.2 Všechny ceny za zboží jsou uváděny bez DPH (nejsme plátci DPH)

2.3 K základní ceně objednávky je připočítána cena za dopravu zboží podle toho, jaký způsob doručení si kupující vybere. Balné je zahrnuto v ceně dopravy.

3. Objednávka tovaru


3.1 Zboží může kupující objednávat následovně:
a) prostřednictvím nákupního košíku na www.galanteriabella.sk
b) zasláním e-mailu s uvedením požadovaného zboží na galanteriabella@gmail.com

3.2 Po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována a na Váš e-mail bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podleust. § 3 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží"). Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně Vaší objednávky.

3.3 Odesláním objednávky se kupující zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za zboží dohodnutou cenu.

3.4 Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství zboží v dohodnuté ceně podle objednávky.

3.5 Zrušení objednávky je ze strany kupujícího možné do 12 hodin od objednání zboží bez udání důvodu. Kupující může objednávku zrušit v Zákaznické sekci na web-stránce prodávajícího, telefonicky nebo e-mailem. Po ověření splnění podmínek zrušení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu storno objednávky e-mailem nebo telefonicky. V případě, že již byla částka za objednané zboží uhrazena, prodávající zašle peníze zpět na bankovní účet kupujícího, nebo jejich doručí jiným způsobem, který si spolu dohodnou.

3.6 Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, kdy není možné zajistit objednané zboží. V takovém případě kupujícímu ihned vrátí uhrazenou částku v plné výši, nebo mu nabídne náhradní zboží, nebo jiné řešení, pokud s tím kupující souhlasí. Prodávající má právo zrušit objednávku také v případě, že se nemůže zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost, ...).

3.7 Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle ustanovení § 3 odstavec 1 Zákona o ochraně spotřebitele pro prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů.

4. Platobní a dodací podmínky


4.1 Platit za zboží může kupující: a) Bankovním převodem / vkladem na náš účet b) na dobírku - platba při převzetí zboží.

4.2 Zboží standardně dodáváme v rámci České republiky a Slovenské republiky. Zboží do ostatních států EU odešle prodávající jen po dohodě s kupujícím.

4.3 Daňový doklad (fakturu) posílá prodávající kupujícímu spolu se zbožím.

4.4 Dodací lhůta na doručení zboží zákazníkovi je obvykle 3 dny, nejvýše však 30 dní.

4.5 Prodávající zajišťuje dopravu zboží následovně:
v rámci Slovenké republiky a) kurýrní společnost b) Slovenská pošta
v rámci České republiky
a) česká pošta
b) zásilkovna4.6 Zboží je přiměřeně zabalen a zabezpečen. Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost zásilky a v případě poškození zásilku nepřevzít od doručovatele. Kupující i prodávající se takto vyhnou zbytečným nákladům na případnou reklamaci zboží.

5. Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží


5.1 Kupující je v souladu se zákonem 102/2014 § 7 odst. 1, oprávněn bez udání důvodu odstoupit od vybavené objednávky (dle zákona "od kupní smlouvy", pokud již kupující převzal zboží) do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující může použít formulář pro odstoupení od smlouvy
Odstupenie od zmluvy uzavretej na diaľku


 

5.2 Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět prodávajícímu nebo ho předat prodávajícímu osobně.

5.3 Prodávající nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy včetně nákladů na dopravu.

5.4 Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

5.5 Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby podle odstavce 5.4 před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu.

6. Reklamace a záruční podmínky


6.1 Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží, obchodním zákoníkem a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zvláštními předpisy.

6.2 Záruční doba na veškeré nabízené zboží v internetovém obchodě prodávajícího je 24 měsíců.


6.3 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené používáním, mechanické poškození výrobku způsobené kupujícím, nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu na pouţití, zanedbáním péče a údržby o zboží, poškozením zboží nadměrným zatěžováním, používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek. Ze odpovědnosti jsou také vyňaty chyby nebo poškození výrobku, které vznikly při živelné pohromě.

6.4 Kupující má právo reklamovat i výrobek zakoupený ve výprodeji nebo za sníženou cenu, 
ovšem chyba nesmí souviset s důvodem, proč byl výrobek prodávaný za sníženou cenu!


6.5 Reklamované zboží je kupující povinen doručit na reklamaci čistý, mechanicky nepoškozené s kopií faktury. a s přiloženým reklamačním protokolem


6.6 Reklamaci zboží vyřizuje prodávající do 30 dnů od data doručení reklamace kupujícím resp. přepravní společností. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek. Vybavením oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Pokud byla reklamace v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, pak záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.


6.8 POSTUP KUPUJÍCÍHO PŘI REKLAMACI:


6.8.1 Kupující co nejdříve po zjištění vady výrobku odešle tento výrobek doporučeně na adresu prodávajícího uvedenou v bodě 1 spolu s kopií dokladu o koupi a reklamačním protokolem s popisem vady výrobku.

 

6.9 V případě, že bylo reklamované zboží posláno poštou případně přepravní společností, dopravní náklady spojené s odesláním reklamace na adresu prodávajícího hradí kupující. Odeslání reklamovaného zboží zpět zajišťuje prodávající poštou na své náklady. Jakýkoliv jiný způsob přepravy reklamovaného zboží zpět, na vyslovenou žádost kupujícího hradí kupující.

6.10 Za vyřízení reklamace se považuje předání výrobku kupujícímu po opravě, výměně nebo zamítnutí reklamace, příp. vrácení peněz při odstoupení od smlouvy.


7. Ochrana osobních údajů
 

7.1 Internetový obchod prodávajícího je registrován v Evidenci informačních systémů osobních údajů pod číslem 4745.

7.2 Kupující (v případě pokud je fyzická osoba) oznámí prodávajícímu své jméno, příjmení, adresu pro doručení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Kupující (v případě pokud je právnická osoba nebo podnikatel) oznámí prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla, IČO, DIČ, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

7.3 Prodávající při zpracování osobních údajů postupuje ve smyslu Zákona č. 122/2013 o ochraně osobních údajů a zpracovává pouze osobní údaje nezbytné pro uzavření spotřebitelské smlouvy na základě souhlasu kupujícího. Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro plnění spotřebitelské smlouvy, kterou prodávající uzavírá s kupujícím vytvořením objednávky v tomto internetovém obchodě a také na vystavení daňového dokladu .. Kupující má právo aktualizovat své osobní údaje na web stránkách tohoto internetového obchodu. Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám pro účely plnění spotřebitelské smlouvy - poštovním společnostem, kurýrem.
7.4. Kupující zasláním objednávky prodávajícímu čestně prohlašuje, že dává souhlas ve smyslu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů, aby prodávající zpracovával a uchovával jeho osobní údaje v rozsahu podle bodu 7.2. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR.7.5. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat:
a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje kupujícího zpracovávány,
b) informace o zpracování osobních údajů.
c) seznam osobních údajů, které jsou o kupujícím předmětem zpracování
d) opravu nebo likvidaci nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování.

7.6 Kupující při podezření, že se jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají může podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů a to prostrednúctvom Úřadu na ochranu osobních údajů.

8. Závěrečná ustanovení
 

8.1 Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 Z.z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 Z.z. ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

8.2 Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí.

 Kontakt
Galantéria Bella s.r.o.
  Mostová 1840/15
  92701   Šaľa
  +421 944 581589
 
 
Tato stránka používá soubory cookies, které nám pomáhají poskytovat služby. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookies. Více informací naleznete zde.